Predšolska telovadba

Vadba je namenjena otrokom med 3. in 6. letom starosti. Otroci vadijo v skupini
1 krat tedensko.


Vadba vključuje naravne oblike gibanja ter elementarne igre in je
namenjena razvoju motoričnih sposobnosti otrok in osvajanju
posameznih elementov športnih prvin atletike (tek, premagovanje
ovir, skoki…), prvin gimnastike (prevali, premagovanje ovir, hoja
po gredi, skoki na trampolinu…) ter rokovanja z žogo (kotaljenje,
podajanje,lovljenje, odbijanje…).


Vadba je sestavljena iz 3 delov; ogrevanje, ki se običajno izvaja
skozi gibalne igre, glavni del je namenjen spoznavanju in utrjevanju
posamezne športne prvine, v zaključnem delu pa se razgibamo in z
raznimi igricami veselo in sproščeno zaključimo vadbo.


Predvsem želimo, da bi vaši malčki skozi igro, zabavo ter s
spoznavanjem novih prijateljev, vzljubili gibanje in s tem šport.
Vadbo vodijo olimpijka Meta Mačus, Mojca Črnigoj Lomater in Aneja Kodrič, bivše slovenske reprezentantke
in rekorderke v svojih disciplinah.